قرائت همیشگی قرآن کریم از توصیه های موکد خداوند در این کتاب آسمانی و هادیان معصوم دین اسلام است؛ «فَاقْروُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ».به نظر می رسد عمل به قرآن کریم فقط از راه شناخت آن میسر است و بدیهی است که این شناخت نیز منوط به انس روز افزون با آن است و این انس تحقق نمی یابد مگر با تلاوت آن در هر زمانی از شبانه روز که میسر باشد.خداوند در سوره مومنون آیات ۱ تا ۱۱ صفات برجسته ای از رستگاران یا به همان زبان خودمان عاقبت به خیرها را بیان می کند:

{…}