وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » سخنی حکیمانه از گاندی و شیخ بهایی

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » سخنی حکیمانه از گاندی و شیخ بهایی


[metaslider id=372]

سخنی حکیمانه از گاندی و شیخ بهایی

موضوع : حکایات آموزنده ، 4 سال پیش ارسال شده

نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند.

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد. در نظر گرفتن این موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است:

۱-ثروت بدون زحمت

۲- دانش بدون شخصیت

۳ – علم بدون انسانیت

۴ – سیاست بدون شرافت

۵ – لذت بدون وجدان

۶ – تجارت بدون اخلاق

۷ – عبادت بدون ایثار

کلامی از شیخ بهایی:

آدمی اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

اگر بسیار کار کند، می گویند احمق است !

اگر کم کار کند، می گویند تنبل است !

اگر بخشش کند، می گویند افراط می کند !

اگر جمع گرا باشد، می گویند بخیل است !

اگر ساکت و خاموش باشد، می گویند لال است !

اگر زبان آوری کند، می گویند وراج و پر گوست !

اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند، می گویند ریا کار است !

و اگر نکند، می گویند کافر است و بی دین !

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید. شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.

این مطلب توسط admin ارسال شده :