وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » ازدواج و خواستگاری…

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » ازدواج و خواستگاری…

ازدواج و خواستگاری…

موضوع : دین و اندیشه ، 3 سال پیش ارسال شده

ازدواج آشکار

پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وصلم:

ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان.

میزان الحکمه۵/صفحه۱۰۸

این مطلب توسط admin ارسال شده :