وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند


[metaslider id=372]

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

موضوع : دین و اندیشه ، 2 سال پیش ارسال شده
آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند
۱ – استعمال بوى خوش
۲ – مسواک کردن
۳ – تجارت کردن
۴ – مسافرت کردن
۵ – حجامت کردن
۶ – مشاوره کردن
۷ – خوردن سرکه
۸ – خوردن شنبلیله
۹ – خوردن کرفس
۱۰ – خوردن کندر
۱۱ – خوردن به
۱۲ –خوردن ترنج
۱۳ – خوردن سداب
۱۴ – خوردن کدو
۱۵ – خوردن چغندر

 

زیاد شدن عقل,راههای زیاد شدن عقل

 

مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند
۱ – پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۲ – شوخى و مزاح کردن زیاد
۳ – زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۴– بول کردن در آب ایستاده (راکد)

۵ – دست کشیدن از تجارت

این مطلب توسط admin ارسال شده :