وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » در نماز داشتن امام جماعت زن جایز است؟

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » در نماز داشتن امام جماعت زن جایز است؟


[metaslider id=372]

در نماز داشتن امام جماعت زن جایز است؟

موضوع : نماز ، 1 ماه پیش ارسال شده
در نماز داشتن امام جماعت زن جایز است؟

 همه مراجع (به جزآیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم، بهجت و وحید): بنابراحتیاط واجب امام جماعت باید مرد باشد و زن نمی تواند امام جماعت باشد حتى براى زنان.

آیات عظام مکارم، بهجت و خامنه ای: امامت زن براى زنان مانعى ندارد.

آیات عظام صافى و وحید: در غیر نماز میت، امامت زن برای زنان کراهت دارد .

این مطلب توسط مریم ایرانی ارسال شده :