وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو چه حکمی دارد؟

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو چه حکمی دارد؟


[metaslider id=372]

استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو چه حکمی دارد؟

موضوع : نماز ، 4 هفته پیش ارسال شده
استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو چه حکمی دارد؟

آیا می توان با مویی که از تافت و مواد نگه دارنده استفاده شده وضو گرفت؟
– پاسخ اجمالی
در وضو باید صورت و دست ها شسته و قسمتی ازجلوی سر و روی پاها مسح شود. بنابراین، اگر انسان در موقع وضو موها را کنار زده و بر پوست سر مسح بکشد وضویش صحیح است و استفاده از تافت و مواد نگه دارنده برای وضو ضرری ندارد.

– پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
اگر تافت یا مواد نگه دارنده، مانع رسیدن رطوبت به پوست سر یا موی جلوی سر نباشد، وضوء با آن اشکالی ندارد.

این مطلب توسط مریم ایرانی ارسال شده :