وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » امام از حقشان چنین میگویند!

وب سایت فرهنگی مذهبی آفاق » امام از حقشان چنین میگویند!


[metaslider id=372]

امام از حقشان چنین میگویند!

موضوع : ائمه اطهار ، 4 سال پیش ارسال شده

دیدگاه امام على (علیه السلام) را درباره جانشینى پیامبر و زمامدارى مسلمانان، مى‏توان به سه بخش زیر تقسیم کرد:

۱. معرفى جانشین از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

از دیدگاه على علیه السلام، گزینش جانشین و خلیفه، سنت و روش پیامبران پیشین بوده است؛ چنان‏که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز به آن عمل کرده و هرگز مردم را سرگردان رها نکرده است. وى مى‏فرماید: «رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) در میان شما مردم جانشینى برگزید؛ همچنان که تمام پیامبران گذشته براى امت‏هاى خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسان‏ها را سرگردان رها نکردند و بدون معرفى راهى روشن و گذاشتن نشانه‏هایى استوار، از میان مردم نرفتند»[۱].

این بیان گهربار امیر مۆمنان علیه السلام، مبین این واقعیت است که انتخاب جانشین، سنت و شیوه پیامبران گذشته بوده است و آنان با تعیین راه روشن و نشانه‏هاى استوار، مردم را به حال خود وانگذاشته‏اند. بر همین مبنا، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز جانشینان خویش را برگزیده است.

۲. ویژگى‏هاى جانشینان پیامبر (صلی الله علیه و آله سلم)

امام على علیه السلام، شرایط و ویژگى‏هاى بسیارى را براى خلیفه مسلمانان و جانشین پیامبر برمى‏شمرد که مهم‏ترین آنها عبارتند از:

الف) توانایى اداره جامعه و آگاهى از فرمان‏ها و احکام الهى؛ امیرمۆمنان على علیه السلام در این خصوص مى‏فرماید: «اى مردم! سزاوار به خلافت، کسى است که بدان تواناتر باشد و در آگاهى از فرمان خدا، داناتر؛ تا اگر آشوب‏گرى به فتنه انگیزى برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر باز زند، با او مبارزه شود»[۲].

ب) صداقت با مردم و آخرت نگرى؛ آن حضرت درباره این ویژگى مى‏فرماید:

«پس باید امام و راهنماى مردم، به مردم راست بگوید و راه خرد پوید و از فرزندان آخرت باشد و به یقین بداند که از آن جا آمده و به آن‏جا خواهد رفت»[۳].

از دیدگاه على علیه السلام، گزینش جانشین و خلیفه، سنت و روش پیامبران پیشین بوده است؛ چنان‏که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز به آن عمل کرده و هرگز مردم را سرگردان رها نکرده است. وى مى‏فرماید: «رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) در میان شما مردم جانشینى برگزید؛ همچنان که تمام پیامبران گذشته براى امت‏هاى خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسان‏ها را سرگردان رها نکردند و بدون معرفى راهى روشن و گذاشتن نشانه‏هایى استوار، از میان مردم نرفتند

ج) برخوردارى از سجایاى اخلاقى و منش‏هاى نیکو؛ امام على علیه السلام خصلت‏هایى چون بخیل نبودن، دانایى و عدالت را براى خلیفه مسلمانان، ضرورى و لازم مى‏داند. آن حضرت مى‏فرماید:

«و همانا دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان مردم و بر غنیمت‏ها و احکام مسلمانان، ولایت یابد و امامت آنان را عهده‏دار شود تا در مال‏هاى آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبرى ندارد؛ چون با نادانى خود، مسلمانان را به گمراهى مى‏کشاند. ستمکار نیز نمى‏تواند زمامدار باشد؛ چون با ستم خویش، حق مردم را غصب مى‏کند. و در تقسیم اموال، عدالت را رعایت نمى‏کند؛ زیرا گروهى را از حق خود محروم مى‏سازد. و نه آن که رشوه‏گیر است؛ زیرا او نیز حقوق مردم را پایمال مى‏کند و نه آن که سنت پیامبر را ضایع مى‏کند؛ زیرا که امت اسلامى را به هلاکت مى‏کشاند»[۴].

۳. جانشینان واقعی پیامبر

پس از بیان ضرورت گزینش جانشین از ناحیه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله سلم) و اوصافى که باید خلیفه از آن برخوردار باشد، مى‏توان جمع این دو ویژگى را در گروهى خاص که همانا اهل‏بیت پیامبر علیه السلام مى‏باشند، مشاهده کرد و به امامت و جانشینى آنان، یقین کرد.

امام على علیه السلام این واقعیت را با عبارات گوناگون بیان فرمود.

امام على علیه السلام خصلت‏هایى چون بخیل نبودن، دانایى و عدالت را براى خلیفه مسلمانان، ضرورى و لازم مى‏داند

وى مى‏فرماید:

«مردم! به کجا مى‏روید و کى باز مى‏گردید؟ علامت‏هاى حق برپاست و نشانه‏هاى آن هویداست؛ گمراهى تا کجا؟ سرگشتگى تا کجا و چرا؟ خاندان پیامبرتان میان شما هستند که زمامداران حق و یقینند و پیشوایان دینند و با ذکر جمیل و گفتار راست، قرینند؛ پس حرمت آنان را همچون قرآن، نیک بدارید و چون تشنگانى که به آبشخور روند، روى به آنان آرید»[۵].

امام علیه السلام، در جاى دیگر مى‏فرماید:

«خاندان پیامبر، مایه حیات دانش و نابود کننده نادانى‏اند. بردبارى‏شان، شما را از دانش آنها خبر مى‏دهد و ظاهرشان، از صفاى باطنشان و سکوتشان، از حکمت‏هاى گفتارشان. هرگز با حق مخالفت نکردند و در آن اختلاف ننمودند. آنان ستون‏هاى دینند و پناهگاه مردم. به وسیله آنان، حق، به جایگاه خود باز مى‏گردد و باطل، از جاى خود رانده و از بن کنده مى‏شود. [آنان‏] دین را چنان که باید، دانستند و فرا گرفتند و به کار بستند»[۶].

با توجه به آن چه گفته شد، از دیدگاه امام على علیه السلام، جانشینان پیامبر، برگزیده خداوند، به واسطه پیامبر هستند و این اقدام پیامبر، سنتى رایج در میان انبیا بوده است. ایشان، اهل بیت پیامبرند و به صفات و خصایص والایى، بر مردم برترى یافته‏اند؛ چنان که حاکم اسلامى باید ویژگى‏هاى خاصى داشته باشد.

بارى، این منصب، هر کسى را نشاید و آن، کسى را سزاست که بر انجام آن، تواناست و در راستى و عدالت و بى‏رغبتى به دنیا، پابرجاست‏[۷].

 

پی نوشت:

[۱]. نهج البلاغه، خطبه ۱.

[۲]. همان، خطبه ۱۷۳.

[۳]. همان، خطبه ۱۵۴.

[۴]. همان، خطبه ۱۳۱.

[۵]. همان، خطبه ۸۷.

[۶]. همان، خطبه ۲۳۹.

[۷]. ر. ک: رجبى و موسوى کاشمرى، روابط امام على و خلفا، ص ۸۳- ۱۴۱.

این مطلب توسط admin ارسال شده :